Dorota Lipska

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego i Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej, doświadczona klinicznie specjalistka, z ciepłym i uważnym podejściem do dzieci i rodziców. Od kilkunastu lat pracuje w szpitalach na oddziałach neonatologicznych (również tych o najwyższym stopniu referencyjności) jako doradca laktacyjny i neurologopeda. Pracuje również w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci z Zaburzeniami Wieku Rozwojowego w Warszawie na stanowisku neurologopedy. W swojej pracy wspiera maluszki z trudnościami w pobieraniu pokarmu z piersi i butelki, ma duże doświadczenie w pracy z wcześniakami. Zawodowo stale pogłębia swoje zainteresowania z zakresu: logopedii i dziedzin z nią związanych (psychologia, medycyna, fizjoterapia, pedagogika) oraz problematyką związaną z karmieniem piersią. Prowadzi konsultacje również w języku angielskim.

Prywatnie mama czwórki super dzieciaków.

Szkolenia i kursy:

•  Udział w Międzynarodowym Kongresie Wędzidełka w Krakowie

•  Terapia Zaburzeń Obszaru Ustno-Twarzowego, Jedzenia i Picia w wieku dzięcięcym (MET)

•  szkolenie VB-MAPP - narzędzie do oceny rozwoju dziecka i planowania terapii

•  Makaton Program Rozwoju Komunikacji(4 moduły),

•  Terapia Ręki w Cetrum Szkolenuiowe Soyer (I i II stopień),

•  K-Taping w Logopedii (K-Taping International Academy)

•  „Problemy w laktacji” w Centrum Nauki o Laktacji – kurs doskonalący

•  Rehabilitacja dziecka niesłyszącego w warunkach domowych – doświadczenia polskie i amerykańskie – znaczenie wczesnej terapii”- Udział w II Międzynarodowej Konferencji Naukowej Programu Dźwięki Marzeń

•  Szkolenie „Stymulacja prelingwalna i fizjoterapia w neonatologii” w Centrum Kompleksowej Diagnozy i Terapii Logopedycznej Adesse

•  Kurs Integracji Sensorycznej, I stopień

•  „Niedokształcenie mowy pochodzenia korowego (alalia). Diagnoza i usprawnianie” w CMPPP oraz  urs doskonalący „Wczesna diagnostyka i wspomaganie rozwoju dziecka ryzyka z zastosowaniem metody Castillo Moralesa” w CMPPP - kurs doskonalący