Ewa Jabłońska

Dyplomowany Terapeuta Integracji Sensorycznej, (ukończyła trzy semestralne studia podyplomowe w zakresie Integracji Sensorycznej uzyskując od Centrum Integracji Sensorycznej CIS wraz z Wyższą Szkołą Edukacja w Sporcie uprawnienia Terapeuty i Diagnosty Integracji Sensorycznej), psycholog, Terapeuta Ręki oraz Terapeuta Integracji Bilateralnej. W terapii łączy elementy różnych metod w zależności od potrzeb dziecka. Praca z dziećmi jest jej pasja i każda wolną chwilę poświęca na pogłębianie wiedzy z zakresu terapi neurorozwojowej.

Prywatnie mama fantastycznych dzieciaków: 9 letniej Julii i 7 letniego Mateusza.

Kursy i szkolenia:

  • Integracja Sensoryczna - Terapia i Diagnoza - studia podyplomowe w Centrum Integracji Sensorycznej w Warszawie.

  • Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa (MFDR) prowadzonym przez wybitną niemiecką neurolog dr Marita Gehrke uzyskując certyfikat pozwalający na badanie dzieci metodą MFDR, kurs realizowany w Fundacji Promyk Słońca.

  • MNRI Terapia Neurotaktylna. Terapia Taktylna proponuje techniki terapeutyczne, które wpływają na rozwój funkcji półkul i kory mózgowej, śródmózgowia i tylnych partii mózgu.

  • MNRI Integracja Odruchów Dynamicznych i Posturalnych. Neurosensoryczna integracja odruchów wg dr S. Masgutovej to program ukierunkowany na przywrócenie możliwości rozwoju neurosensomotorycznego oraz na integrację motoryki pierwotnej, układów koordynacji, a także umiejętności w celu zapewnienia optymalnego funkcjonowania, rozwoju i nauki.

  • Integracja Bilateralna  - Program Terapeutyczny. Program stymulujący mózg do bardziej efektywnego i szybszego przetwarzania bodźców.