Fizjoterapeuta dziecięcy pracuje z dziećmi od urodzenia, a celem jego pracy jest  wsparcie dzieci w rozwoju motorycznym (ruchowym). Jest to podstawa do prawidłowego rozwoju człowieka. U niemowląt fizjoterapeuta ocenia rozkład napięcia mięśniowego, weryfikuje etap rozwoju motorycznego, prowadzi rehabilitację, wykonuje masaż Shantala, ściśle współpracuje z rodzicami. U starszych dzieci koryguje wady postawy ( w tym skoliozy), leczy wady wrodzone i nabyte stóp, w miarę potrzeby wykonuje Kinesiotaping (w tym logopedyczny). Pracuje metodami leczy wg  Trójpłaszczyznowej Manualnej Terapii Stóp, FITS (Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz), NDT Bobath, wykorzystuje elementy osteopatii, terapii Vojty, Medek.

 

Fizjoterapeuta dziecięcy pracuje w obszarach:

 

Profilaktyka rozwojowa:

 • instruktaż dla rodziców w zakresie prawidłowej pielęgnacji niemowląt

 •  warsztaty dla rodziców

Konsultacje:

 • ocena rozwoju motorycznego dzieci i niemowlą

 • ocena postawy ciała

 

Terapia/rehabilitacja dzieci z:

 • zaburzeniami napięcia mięśniowego

 • asymetrią

 • z wadami lub chorobami genetycznymi,

 • z wadami lub chorobami, które powstają w wyniku nieprawidłowości ciąży lub porodu,

 • ze schorzeniami neurologicznymi (m.in. mózgowe porażenie dziecięce, rozszczep kręgosłupa, choroby nerwowo-mięśniowe, stany po uszkodzeniach ośrodkowego układu nerwowego)

 • ze schorzeniami ortopedycznymi (m.in. wady postawy, zaburzenia budowy ciała, stany po urazach kostno-stawowych),

 • z niepełnosprawnością intelektualną.

Fizjoterapeutą dziecięcym w Centrum "OdPoczątku" jest: