Justyna Cencelewicz

Pedagog Specjalny, Terapeuta Wczesnej Interwencji i Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci, absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Grzegorzewskiej. Od wielu lat zajmuje się diagnozą pedagogiczną (w tym również zaburzeń ze spectrum autyzmu) i terapią dzieci od urodzenia do ukończenia edukacji. Prowadzi zajęcia terapeutyczne indywidualne i grupowe ze szczególnym uwzględnieniem dzieci małych, dzieci z autyzmem i z Zespołem Aspergera. Prowadzi konsultacje z rodzicami oraz warsztaty wspomagające umiejętności wychowawcze. 

Stale pogłębia kwalifikacje zawodowe poprzez udział w licznych kursach i szkoleniach:

 • ADOS 2 – w praktyce klinicznej (diagnoza zaburzeń ze spectrum autyzmu)

 • Terapia behawioralna w teorii i praktyce: 3-modułowy kurs bazowy

 • Trening czystości: praca z dzieckiem prezentującym trudności z załatwianiem potrzeb fizjologicznych

 • Bada- Bada – program wczesnego wykrywania autyzmu

 • KORP – karta oceny rozwoju psychomotorycznego dziecka od 2 m.ż

 • Specyficzne zaburzenia rozwoju języka – SLI

 • Dobry rodzic – warsztaty dla rodziców metodami behawioralnymi

 • W świecie ciszy. Praca z dzieckiem niedosłyszącym

 • Bezpieczeństwo komputerowe w codziennej prakty

 • Zaburzenia psychiczne u dzieci i młodzieży

 • Kryzys i postępowanie w kryzysie

 • Wykorzystywanie seksualne

 • Wpływ pornografii na rozwój psychoseksualny dzieci i młodzieży

 • Zagadnienia słabowidzenia i niewidzenia w świetle orzecznictwa poradnianego

 • Szkoła dla Rodziców i Wychowawców wg programu: „Jak mówić żeby dzieci słuchały, jak słuchać żeby dzieci mówiły.”

 • Bateria diagnozy niepowodzeń szkolnych dla uczniów gimnazjum

 • Wczesna interwencja. Elementy diagnozy i terapii dziecka w wieku 0-12 miesięcy z zaburzonym rozwojem psychoruchowym

 • Wczesne rozpoznawanie zaburzeń i praca z dzieckiem z nieprawidłowym napięciem mięśniowym

 • Diagnoza i terapia metodą Warnkiego

 • Diagnoza funkcjonalna dziecka z zaburzeniami rozwoju

 • Rozumieją nas-szkolenie z zakresu komunikacji z dziećmi z niepełnosprawnością sprzężoną

 • Terapia ręki

 • Teoria i praktyka terapii psychomotorycznej wg Procus i Block

 • Wczesna interwencja. Wybrane zagadnienia związane z diagnozą i terapią dziecka w wieku 0-6 lat z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego

 • Studium pracy z rodziną z małym dzieckiem

 • Masaż niemowląt Shantal- stopień trenera

 • Bateria metod diagnozy przyczyn trudności szkolnych u dzieci ośmioletnich

 • Dyskalkulia

 • Podstawy diagnozy i terapii zespołu Asperger.

 • Integracji sensorycznej Io Neurobiologiczne podstawy procesów integracji sensorycznej i ich podstawowa ocena

 • Badanie gotowości szkolnej sześciolatków