M a r t a    K a c z m a r e k 

Dyplomowany terapeuta i diagnosta integracji sensorycznej, licencjonowany diagnosta i terapeuta Instytutu Psychologii Neurofizjologicznej INPP Polska, Provider Indywidualnej Stymulacji Słuchu metodą Johansena IAS, instruktor masażu Shatnala, trener Smyko-Multisensoryki®, szkoleniowiec. Absolwentka studiów podyplomowych „Wczesna interwencja – pomoc dziecku i rodzinie we wczesnej interwencji i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w tym zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz opieki nad małym dzieckiem” na APS im. Grzegorzewskiej w Warszawie.

Autorka artykułów w egodziecka.pl, sportowarodzina.pl.

W Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Rodziny "OdPoczątku" zajmuje się diagnozą i terapią INPP oraz diagnozą i terapią słuchu metodą Johansena IAS.