OFERTA DLA DZIECI

OFERTA DLA DOROSŁYCH

Diagnoza logopedyczna/neurologopedyczna

 

 • ocena rozwoju mowy wg.KOLD

 • ustalenie programu terapii

 • stymulacja rozwou mowy

 • wydawanie zaświadczeń z opinią logopedyczną

 

Terapia wad wymowy

 • nieprawidłowa realizacja głosek

 

Terapia zaburzeń mowy i komunikacji

 • opóźniony rozwój mowy

 • specyficzne zaburzenia mowy (SLI)

 • afazja

 • autyzm

 • dyzartria

 • Zespół Aspergera

 • Zespół Downa

 • oligofazja

 • rozszczepy podniebienia

 • AAC - komunikacja alternatywna

Wczesna interwencja

 • diagnoza i terapia dzieci od urodzenia do 3 roku życia

 • korekta nieprawidłowo przebiegających funkcji oralnych (w tym: stymulacja funkcji ssania,

 • rozwiązywanie zaburzeń żywienia u niemowląt z obciążonym wywiadem neurologicznym)

 • stymulacja i wyrównywanie nieprawidłowości w rozwoju mowy

 • usprawnianie zdolności motorycznych aparatu mowy - masaże logopedyczne

 • plastrowanie dynamiczne

 • konsultacje logopedyczne dla rodziców i opiekunów

 • poradnictwo w zakresie wykrywania zaburzeń mowy

 • opracowanie metody i formy pracy z podopiecznymi

 • przygotowanie zestawu ćwiczeń dla podopiecznych

 

 

 Diagnoza i terapia osób dorosłych

 • diagnoza i terapia osób z afazją (całkowita lub częściowa utrata zdolności rozumienia i/lub nadawania mowy przebiegająca w następstwie udarów mózgowych, urazów czaszkowo-mózgowych po wypadkach komunikacyjnych)

 • diagnoza i rehabilitacja porażenia nerwu twarzowego

 • diagnoza i terapia dyzartrii (zespół zaburzeń oddechowo-fonacyjno-artykulacyjnych)

 • diagnoza i terapia dysfagii (zaburzenia połykania)

 • rehabilitacja czytania, pisania i liczenia (umiejętności utracone na skutek patologicznych procesów mózgowych)

 • terapia wad wymowy u osób dorosłych

Pomoce terapeutyczne, z których korzystamy są dostosowane do pracy z osobami dorosłymi!