O NAS

Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Rodziny

                        "OdPoczątku"

powstało z myślą o dzieciach i rodzicach,

którzy szukają pomocy

specjalistów z interdyscyplinarnym podejściem.

Jesteśmy punktem konsultacyjnym, diagnostycznym i terapeutycznym. Kompleksowo wspieramy rozwój dzieci i rodzinę "OdPoczątku" czyli od urodzenia i wcześniej (poprzez edukację rodziców). Tworzymy zespół wysokowykwalifikowanych i doświadczonych specjalistów, którzy stale pogłębiają swoją wiedzę poprzez studia podyplomowe oraz udział w licznych szkoleniach, konferencjach i kursach specjalistycznych. 

Wierzymy, że sukces terapeutyczny jest możliwy wyłącznie poprzez wspólne zaangażowanie i partnerską współpracę pomiędzy specjalistami i rodzicami dzieci. Razem jesteśmy w stanie osiągnąć o wiele więcej!

Chcąc zapewnić dodatkowe wsparcie niepełnosprawnym dzieciakom i ich rodzinom, stworzyliśmy Fundację Wspierania Rozwoju Dzieci i Wsparcia Rodziny "OdPoczątku!". Nasze działania ukierunkowane są w głównej mierze na profilaktykę zaburzeń rozwojowych, wsparcie dzieci z nieharmonijnym rozwojem i niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem z zaburzeń ze spectrum autyzmu. Bardzo ważny jest dla nas również obszar związany ze wspieraniem rodziców i rodzeństwa dzieciaków z problemami rozwojowymi.

 SPECJALIŚCI

Terapeuta Wczesnej Interwencji
i Wczesnego Wspomagania Rozwoju

zajmuje się rozwojem dziecka od urodzenia do 7 roku życia oraz jego rodziną w ujęciu interdyscyplinarnym, co oznacza, że pracuje łącząc bazową wiedzę z zakresu pediatrii, genetyki, neurologii, pedagogiki specjalnej, neuropsychologii dziecięcej. fizjoterapii, pedagogiki, psychologii. 

Terapeuci małych dzieci w Centrum to:

Terapeuta Integracji Sensorycznej

pracuje z dziećmi z zaburzeniami integracji sensorycznej. 

Terapeuci Integracji Sensorycznej w Centrum "OdPoczątku" to:

Fizjoterapeuta dziecięcy

pracuje z dziećmi

z opóźnionym rozwojem motorycznym, zaburzeniami napięcia mięśniowego, asymetrią, wadami postawy, z uszkodzeniami neurologicznymi.

Fizjoterapeuta dziecięcy w Centrum "OdPoczątku" to:

Pedagog Specjalny
Doradca Laktacyjny

pomaga mamom, które mają problem z karmieniem naturalnym noworodków i niemowląt.

Doradca Laktacyjny w Centrum "OdPoczątku" to:

Terapeuta Karmienia

pracuje z dziećmi, mającymi różnorodne trudności w obszarze przyjmowania pokarmów. 

Terapeuta karmienia w Centrum "OdPoczątku" to:

Neurologopeda

pracuje z dziećmi z trudnościami rozwojowymi i dziećmi wybitnie uzdolnionymi, pracuje z rodzicami w zakresie trudności wychowawczych i wspierania rozwoju dzieci.

Pedagodzy Specjalni w Centrum "OdPoczątku" to:

Psycholog

zajmuje się dziećmi, z zaburzeniami mowy i komunikacji o podłożu neurologicznym, wdraża komunikację AAC (w formie wspomagającej lub zastępczej.

Neurologopeda w Centrum "OdPoczątku" to:

Pedagog

zajmuje się diagnozą i terapią psychologiczną dzieci, pracuje również z rodzicami w zakresie trudności wychowawczych i wspierania rozwoju dzieci.

Psycholodzy dziecięcy w Centrum "OdPoczątku" to:

Terapeuta Integracji Bilateralnej

pracuje z dziećmi, wymagającymi wzmocnienia integracji pomiędzy półkulami mózgowymi.

Terapeuta Integracji Bilateralnej w Centrum "OdPoczątku" to:

Logopeda
Terapeuta Integracji Odruchów INPP

pracuje z dziećmi powyżej 7 roku życia z niedojrzałymi wzorcami neuromotorycznymi.

Terapeuta INPP w Centrum "OdPoczątku" to:

Terapeuta Metody Johansen IAS

pracuje z dziećmi, które mają trudności z właściwym odbiorem bodźców słuchowych np. przetwarzaniem słuchowym, nadwrażliwością.

Terapeuta IAS Johansen w Centrum "OdPoczątku" to: