Pomóżmy dzieciom, by każde z nich stało się tym, kim stać się może - nie ma godniejszego celu, niż danie każdemu dziecku lepszej przyszłości.

"

Janusz Korczak

Jak możemy Ci pomóc?
 • Niepokoi Cię zachowanie Twojego dziecka?

 • Chcesz upewnić się, że  jego rozwój przebiega prawidłowo?

 • A może jesteś rodzicem dziecka zagrożonego niepełnosprawnością?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jesteśmy dla Ciebie.

Diagnoza i Terapia

Ocena rozwoju i plany terapeutyczne:

 • ​Diagnoza i terapia wczesnych zaburzeń rozwoju 

 • Ocena i terapia neurorozwojowa 

 • Diagnoza funkcjonalna

 • Opracowanie indywidualnych planów terapeutyczych

 • Zaburzenia jedzenia

 • Zaburzenia funkcjonowania ruchowego

 • Zaburzenia sensoryczne

 • Zaburzenia rozwoju mowy i komunikacji

 • Terapia dzieci niepełnosprawnych

 • Trening słuchowy

 • Trening umiejętności społecznych

Wspieranie Rozwoju
i
Profilaktyka zaburzeń rozwojowych

1. Konsultacje specjalistyczne:

 • Doradcy Laktacyjnego

 • Terapeuty Wczesnego Wspomagania Rozwoju i Wczesnej Interwencji

 • Terapeuty Karmienia

 • Terapeuty Integracji Sensorycznej

 • Psychologa

 • Pedagoga

 • Pedagoga Specjalnego

 • Neurologopedy

 • Logopedy

 • Fizjoterapeuty

    2. Szkolenia i warsztaty

Konsultacje wychowawcze

Poradnictwo i coaching rodzicielski:

 • Wsparcie psychologiczno- pedagogiczne dla rodziców w zakresie rozwiązywania problemów wychowawczych.

 • Kids Skills

 • Jestem z Ciebie Dumny!

Przyjdź do nas..

kiedy Twoje dziecko*:

 • jest impulsywne, nadwrażliwe emocjonalnie, często się obraża, bywa uparte, niezadowolone bez przyczyny, ciężko zrozumieć przyczynę jego zachowania

 • ma trudności z koncentracją uwagi 

 • ma trudności z jedzeniem

 • jest niezdarne, słabo skoordynowane, ma trudności z ubieraniem się, potyka się o własne stopy

 • jest nadruchliwe, nie może usiedzieć w jednym miejscu, często zmienia aktywności i pozycje ciała

 • unika placów zabaw

 • nie potrafi zorganizować sobie zabawy

 • nie toleruje zabiegów higienicznych np.: mycie głowy, kąpiel, obcinanie włosów, paznokci

 • nie lubi się przytulać, nie lubi niespodziewanego dotyku lub przeciwnie nadmiernie obściskuje, dąży do mocnego kontaktu fizycznego

 • sprawia wrażenie, że nigdy się nie męczy lub wręcz przeciwnie męczy się bardzo szybko

 • ma problem z zaplanowaniem ruchu, nie wie od czego zacząć wykonanie nowej czynności

 • ma trudności szkolne np. z czytaniem i pisaniem, cięciem nożyczkami, odwraca litery, cyfry, ma trudności w przepisywaniu z tablicy, nie ma dominacji jednej ręki


Niemowlę:

 • jest nadmiernie płaczliwe lub nadmiernie spokojne

 • preferuje jedną stronę ciała (np. układa głowę po jednej stronie lub zdecydowanie częściej aktywizuje ruchowo jedną stronę ciała)

 • ma trudności z pobieraniem pokarmu (ssanie piersi, butelki, rozszerzanie diety)

 • napina rączki lub nóżki

 • ma problemy ze snem - często wybudza się w nocy

 • nie lubi być brane na ręce, przytulane

 • nie toleruje spacerów, jazdy wózkiem lub samochodem

*każde z wymienionych trudności jest wskazaniem do konsultacji ze specjalistą

Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Rodziny OdPoczątku

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3 lok 18

Nowy Dwór Mazowiecki

Zadzwoń:

+48 757 118 616

© 2020 by Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Rodziny "OdPoczątku"