Wsparcie na Starcie

Dobry Start jest niezwykle ważny dla rozwoju dzieci. Aktualna wiedza z zakresu neurobiologii, medycyny i psychologii jasno wskazuje na to, że prawidłowy rozwój dziecka zależy od wielu czynników nie tylko genetycznych ale również środowiskowych. Czynniki genetyczne to cały pakiet, który dziedziczymy po naszych przodkach, są to takie cechy jak kolor włosów, wzrost, temperament, predyspozycje do różnych chorób i wiele innych - na w ten sposób ujęte czynniki genetyczne nie mamy wpływu. Inaczej jest w przypadku czynników środowiskowych. Jest to obszar, który obejmuje oddziaływania na maluszka jeszcze zanim zostanie on poczęty (mam na myśli stan zdrowia i styl życia przyszłych rodziców), przebieg ciąży, poród i doświadczenia niemowlaka w pierwszych miesiącach życia. Niewiele osób ma świadomość w jaki sposób ciąża i poród wpływają na funkcjonowanie niemowlęcia i co możemy zrobić jako przyszli rodzice, żeby doświadczenia dziecka z okresu ciąży i okołoporodowego były jak najbardziej korzystne.

 

Czy wiedzieliście, że pierwsze tygodnie i miesiące życia są bazą i fundamentem udanego startu w szkole?

 

Trudno w to uwierzyć :) ale to prawda.

 

Pielęgnacja w okresie niemowlęcym może wspierać rozwój dziecka, korygować pewne nieprawidłowości np. napięcie mięśniowe ale może też szkodzić, prowokując i utrwalając nieprawidłowości np. asymetrię, nieprawidłowe wzorce motoryczne lub deprywację sensoryczną (niewystarczająca ilość doświadczeń sensorycznych niemowlaka). 

W myśl zasady, że lepiej zapobiegać niż leczyć - zapraszamy rodziców i przyszłych rodziców na spotkania i warsztaty poświęcone zagadnieniom ciąży i porodu z punktu widzenia dziecka, prawidłowej pielęgnacji niemowląt oraz konsultacje specjalistyczne z Terapeutą Wczesnej Interwencji i Wczesnego Wspomagania Rozwoju i Fizjoterapeutą Dziecięcym, w celu sprawdzenia czy rozwój dziecka przebiega harmonijnie. Sprawdzimy wszystkie sfery rozwojowe, określimy mocne strony oraz te, które wymagają większej stymulacji, przygotujemy wykres i plan pracy wspierania dziecka. Szczególne zaproszenie kierujemy do rodziców dzieci z trudnych ciąż, trudnych porodów, porodów zabiegowych (cesarskie cięcie, kleszcze, vacum). 

Terapeuta Wczesnej Interwencji i Wczesnego Wspomagania Rozwoju zajmujące się wszechstronnym rozwojem dziecka od urodzenia (a nawet wcześniej) do 7 roku życia oraz jego rodziną. Jako specjalista posiada bazową wiedzę ( z zakresu pediatrii, genetyki, neurologii, pedagogiki specjalnej, neuropsychologii dziecięcej, fizjoterapii, pedagogiki, psychologii) umożliwiającą interdyscyplinarne podejście do dziecka i rodziny. Często jest to pierwszy specjalista, do którego trafiają rodzice zaniepokojeni rozwojem swojego dziecka. Terapeuta Wczesnej Interwencji i Wczesnego Wspomagania Rozwoju, jeżeli jest taka potrzeba, kieruje dziecko na inne konsultacje specjalistyczne: min. lekarskie.

 

 

Obszar pracy obejmuje:

 

Działania profilaktyczne:

 

 • psychoedukacja przyszłych rodziców

 • działania warsztatowo-szkoleniowe z zakresu wspierania rozwoju dzieci

 

Działania konsultacyjno - diagnostyczne:

 

 • ocena harmonijności rozwoju dziecka, w tym zaburzeń ze spectrum autyzmu

 • diagnoza funkcjonalna dzieci z niepełnosprawnością

 • opracowanie indywidualnego, szczegółowego planu pracy z dzieckiem (dla rodziców, nauczycieli, innych specjalistów, pracujących z dzieckiem)

 • poradnictwo dotyczące wspierania rozwoju dziecka zdrowego

 • poradnictwo dotyczące wspierania rozwoju dziecka z niepełnosprawnością

Działania terapeutyczne:

 • cykliczna praca z dzieckiem z zaburzonym rozwojem, uwzględniająca aktualne i wieloprofilowe potrzeby funkcjonalno-rehabilitacyjne dziecka

 

 

Terapeuci Wczesnej Interwencji i Wczesnego Wspomagania Rozwoju w Centrum "OdPoczątku":

 

Fizjoterapeuta dziecięcy pracuje z dziećmi od urodzenia, a celem jego pracy jest  wsparcie dzieci w rozwoju motorycznym (ruchowym). Jest to podstawa do prawidłowego rozwoju człowieka. U niemowląt fizjoterapeuta ocenia rozkład napięcia mięśniowego, weryfikuje etap rozwoju motorycznego, prowadzi rehabilitację, wykonuje masaż Shantala, ściśle współpracuje z rodzicami. Z niemowlętami pracuje głównie metodą NDT Bobath.  

 

Fizjoterapeuta dziecięcy pracuje w obszarach:

 

Profilaktyka rozwojowa:

 • instruktaż dla rodziców w zakresie prawidłowej pielęgnacji niemowląt

 • warsztaty dla rodziców

 

Konsultacje:

 • ocena rozwoju motorycznego dzieci i niemowląt

 • ocena postawy ciała

 

Terapia/rehabilitacja dzieci z:

 • zaburzeniami napięcia mięśniowego

 • asymetrią

 • z niepełnosprawnością lub zagrożonych niepełnosprawnością

 

 

Fizjoterapeutą dziecięcym w Centrum "OdPoczątku" jest: