Terapia Neurorozwojowa MNRI

MNRI Terapia Neurotaktylna

Terapia Taktylna proponuje techniki terapeutyczne, które wpływają na rozwój funkcji półkul i kory mózgowej, śródmózgowia i tylnych partii mózgu.

Współdziała ona z Neurosensoryczną integracją odruchów dr S. Masgutovej.

W czasie terapii stosuje się specjalne techniki stymulacji, które pobudzają oraz przygotowują receptory skóry do prawidłowego odbioru bodźców sensoryczno-motorycznych pochodzących z otoczenia, zwiększają świadomość ciała i regulują reakcje mózgu na informacje pochodzące ze skóry i mięśni. Metoda działa relaksująco i wyciszająco na układ nerwowy oraz obniża poziom stresu.

Celem terapii jest uruchomienie naturalnych mechanizmów rozwoju i samoregulacji organizmu. Terapia obejmuje optymalizację funkcjonowania systemu dotykowego oraz układu nerwowego. Pośrednio wpływa również na stymulację układu hormonalnego oraz wspomaga funkcjonowanie układu limfatycznego.  Terapia Taktylna jest skutecznie wykorzystywana zarówno u dzieci, jak i dorosłych podczas pracy z: porażeniami mózgowymi, zespołami genetycznymi, FAS, zaburzeniami ze spektrum autyzmu(ASD, AS), zachowaniami agresywnymi, lękami i fobiami, opóźnieniami w rozwoju umysłowym, nadpobudliwością psychoruchową(ADHD), ADD, trudnościami w nauce, obniżoną motywacją, dysleksją, zaburzeniami mowy, dziećmi nienadarzającymi oraz zaburzeniami integracji sensorycznej.

 

MNRI Integracja Odruchów Dynamicznych i Posturalnych

Neurosensoryczna integracja odruchów wg dr S. Masgutovej to program ukierunkowany na przywrócenie możliwości rozwoju neurosensomotorycznego oraz na integrację motoryki pierwotnej, układów koordynacji, a także umiejętności w celu zapewnienia optymalnego funkcjonowania, rozwoju i nauki. Skierowany jest na aktywację schematów odruchów i pobudzenia naturalnych zasobów, samoregenerującej się siły pamięci genetycznej oraz prawidłowego funkcjonowania układu sensorycznego i motorycznego. To osiągnięcie pociąga za sobą następstwa w realizacji wszystkich możliwości w obrębie przetwarzania zmysłowego, umiejętności ruchowych, możliwości poznawczych, rozwoju emocjonalnego i osobistego.